Zonta District 20
EestiEestiEnglish
Jäsenille Zonta International   Yhteystiedot   Medialle

 

 


Nordiskt Forum Malmö, Zonta International president elect Maria Jose Landeira Oestergaard and UN Women Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka Executive Director Under-Secretary-General of the United Nations.
 


18.6.2014 NORDISKT KONFERENS LOISTAVA MENESTYS
 
Malmösseen kokoontui lähes 20 000 osallistujaa keskustelemaan oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta ja miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Osallistujista miehiä oli neljännes. Zontia paikalla oli merkittävän vähän. Jatkossa pohjoismaiseen yhteistyöhön kannattanee panostaa, sillä olosuhteemme globaalista näkökulmasta ovat kuitenkin samansuunttaisia. Lisäksi ruotsalaiset ovat löytäneet moniin tasa-arvoa edistäviin ongelmiin innovatiivisia ratkaisuja.Kaikkea ei tarvitse keksiä itse.  Pohjoismaissa tasa-arvo saavuttanut sen pisteen , jolloin seuraavaksi siirrymme puhumaan sukupuolineutraaliudesta. Se lienee pitkän aikavälin tavoitteemme. Yleisesti ratkaisuja.todettiin myös useassa puheenvuorossa, että johtajuus on sukupuolesta riippumatonta.
Todellisuudessa jo useimmat johtajarekrytoinnit toteutuvat ei paras- kaveri periaatteella, vaan parhailla, yrityksen tai organisaation tilanteeseen soveltuvilla johtamiskyvyillä. Naisten ja miesten tasa-arvoa on edistetty eurooppalaisen Kuntien tasa-arvon peruskirjan mukaisesti ruotsalaisissa kunnissa kaikista pohjoismaista parhaiten. Ohjelmat on toimeenpantu sen kummemmin organisoimatta erilaisia työryhmiä tai toimikuntia. Meillä Suomessa puolestaan toimeenpanoa hidastaa monipuolinen, erilaisten intressiryhmien näkemysten kuuleminen. Mikä onkaan viisas tapa edistää tasa-arvoa.
 
Kansainvälisen presidenttimme näkemys ja tuleva tavoite siitä että miehet ja naiset yhdessä rakentavat terveen yhteiskunnan, näytti olevan vahva keskusteluteema yleisesti. Palaamme tähän teemaan toimikaudella 2014-2016. Helsingin piispa Irja Askola ja paikalla olleet kansanedustajat ovat valmiita yhteistyöhön Zontien kanssa erityisesti nuoriin kohdistuvan häirinnän ennaltaehkäisyssä. Nämä yhteistyötarjoukset tulevat varmasti käsittelyyn myöhemmin piirikokouksissamme.
 
Kaiken kaikkiaan erilaisten  organisaatioiden halu tehdä yhteistyötä pitkällä aikavälillä yhteisten tavoitteitten saavuttamiseksi on otettava tulevaisuuden haasteena. Kolmet jalat juoksevat vahvemmin kuin yhdet.
 
Lt. Governor 
Tuija Kirveskari-Tähtinen
ltgovernor@zonta20.org
+358 44 086 6649


18.6.2014 Nordiskt Forum 12.-15.6.2014

Nordiskt Forumin Zonta-seminaari lauantaina 14.6. oli onnistunut. President Elect Maria José Landeira Oestergaardin esitys Prevention of violence against women through measurable strategies of lasting impact oli erinomainen. Esitystä seurasi Teater InterAktin ohjaama yleisöä miellyttävällä tavalla osallistava osuus. InterAktin edustajat olivat laatineet joukon teesejä, joihin yleisö otti kantaa nousemalla seisomaan ollessaan samaa mieltä teesin väitteestä ja jäämällä istumaan ollessaan eri mieltä teesin väitteestä. Epävarmat näkemykset osoitettiin nostamalla käsi pään päälle. Yleisö sai perustella näkemyksiään, ja näin saatiin esille monenlaisia näkökulmia. Vuonna 2005 perustettu malmöläinen Teater InterAktin esitykset ja aktiviteetit käsittelevät erityisesti oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvoasioita. Näiden molempien osuuksien - Maria José Landeira Oestergaardin esityksen ja Teater InterAktin aktiviteetin - yhteenvedosta huolehti alun perin afrikkalainen, mutta tällä hetkellä Tukholmassa asuva journalisti ja viestinnän asiantuntija sekä zonta ja ZI:n kansainvälisen International Public Relations and Communications -komitean jäsen Tsemaye Opubor-Hambraeus.

Innostavan ja monipuolisen Nordikst Forumin upea Closing Ceremony oli sunnuntaina 15.6. Päättäjäisten ohjelmassa oli keskustelua ja musiikkia. Malmön oopperan sinfoniaorkesteria johti suomalainen Anna-Maria Helsing. UN Womenin Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka sekä pohjoismaiset tasa-arvoministerit osallistuivat paneelikeskusteluun. Valitettavasti Suomesta ei ministeriedustajaa ollut mukana.

Kaiken kaikkiaan Nordiskt Forumissa oli mahdollisuus kuulla lukuisia asiantuntijoita – osaavia, kokeneita, monipuolisia ja taitavia puhujia sekä seurata useita kantaaottavia ja persoonallisia paneeleita. Yli 10 päällekkäisestä tapahtumasta löytyi jokaiselle jotakin.

Noin 15 000 osallistujan joukkoon mahtui elämän koko kirjo – oli siten kysymys iästä, ihon väristä, sukupuolesta, koosta, seksuaalisesta identiteetistä, uskonnosta, pukeutumistavasta jne. Osallistuminen Nordiskt Forumiin oli innostavaa, avartavaa ja opettavaa sekä ymmärrystä lisäävää. Paljon on saatu aikaan, mutta paljon on vielä tehtävää - Pohjoismaissakin.   

District Treasurer • Piirin Rahastonhoitaja 
Kaisa Kässi
treasurer@zonta20.org
+358 40 551 2028


8.6.2014 Naisiin kohdistuva väkivalta on yhteiskunnallinen ongelma- ei naisten ongelma

Tanskalainen Maria Jose Landeira Oestergaard, Zonta Internationalin kansainvälinen presidentti uskoo, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ole vain naisten asia. Kyseessä on yhteiskunnallinen ongelma, joka voidaan ratkaista ainoastaan naisten ja miesten välisenä yhteistyönä. Ratkaisujen löytäminen edellyttää, että väkivallan syyt tunnistetaan ja ehkäistään eikä niinkään keskitytä hoitamaan väkivallan seurauksia.

Maria Jose Landeira Oestergaard puhuu naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 14. kesäkuuta klo 14.00 Nordiskt  Forumissa Malmössa. Hänen puheensa otsake on: Prevention of violence against women through measurable strategies of lasting impact- toisin sanoen naisiin kohdistuva väkivalta voidaan lopettaa sellaisilla mitattavilla strategioilla, joilla on pysyviä vaikutuksia.

Zonta Internationalin kansainvälinen presidentti kaudella 2014–2016 ehdottaa, että tytöt ja pojat tulee opettaa jo varhain koulussa tunnistamaan ja välttämään tilanteita, jotka johtavat väkivaltaan. Miehet tulee ottaa myös mukaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

Tällä hetkellä haasteemme on osallistaa miehet väkivallan ehkäisytyöhön. Naiset ja miehet löytävät yhdessä parhaat väkivallan ehkäisyn keinot. Kun keinot n löydetty, on mahdollista yhdessä toimeenpanna pysyviä väkivallattoman kulttuurin kommunikointitapoja.

Maria Jose Landeira Oestergaard korostaa, että ”väkivallan syiden tiedostaminen ja ehkäiseviin toimenpiteisiin kouluttaminen ovat hyviä välineitä sekä miesten että naisten asennemuutoksissa matkalla väkivallasta vapaaseen yhteiskuntaan”.


Lt. Governor 
Tuija Kirveskari-Tähtinen
ltgovernor@zonta20.org
+358 44 086 6649

 

Zonta International Piiri 20 esittäytyy Malmön Nordiskt Forumissa yhdessä pohjoistamisten piirien 13 ja 21 kanssa.

Ohjelma 14.6. klo 14-

Prevention of violence against women through measurable strategies of lasting impact
Zonta International, District 13, 20 and 21

"Regardless of many years of advocacy and involvement of many organizations and governments, violence against women remains one of the most pervasive forms of human rights violations worldwide. Violence against women is a problem for all our societies and connected to issues of equal rights, peace, security, and health. How can cooperation among NGO´s and other organizations and countries define measurable and focused prevention strategies of lasting impact? "

Teater Interakt ,
Maria José Landeira Oestergaard, President-Elect Zonta International
Anna Lind, Area Director Zonta International, District 21
Tsemaye Opubor, Zonta International, District 21

Kvinnors och flickors kroppar - sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter  Våld mot kvinnor och flickor


Lehdistötiedotteet, 12.6.2014  Suomi lahjoittaa kaksi miljoonaa euroa ”Stop rape now” -kampanjalle

Reykjavik, 11.6.14

 

Tiesittekö, että Lontoossa on meneillään parastaikaa 11-13.6 Global Summit to End Sexual Violence in Conflict? Huippukokouksen isäntinä toimivat Iso-Britannian ulkoministeri William Hague ja UNHCR:n erityislähettiläs Angelina Jolie. Kokouksen päämääränä on tarkoitus saada valtioilta käytännön sitoumuksia konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan poistamiseksi. Viime syksyn YK:n yleiskokouksen aikana annettiin tätä koskeva julistus, johon myös Suomi liittyi n. 140 muun maan kanssa.

Eilen 10.6 Iso-Britannian suurlähettiläs järjesti täällä Reykjavikissa huippukokouksen kannatustilaisuuden. Hän totesi, että n. 80 Iso-Britannian edustustoa eri puolilla maailmaa oli saanut ohjeet järjestää tällainen tilaisuus ja vuoro kiertää edustustosta toiseen sovitun aikataulun mukaisesti tämän viikon ajan. Kussakin maassa tilaisuuden kesto on 1 tunti. Reykjavikia edelsi Islamabad ja seuraavana oli Bratislava. Tarkoituksena oli kiinnittää joka paikassa huomiota siihen, että seksuaalinen väkivalta ei ole seksiä, vaan nimensä mukaisesti väkivaltaa, terroria ja vallankäyttöä sekä siihen, että rankaisemattomuus ei voi jatkua. Tilaisuuden aluksi esitettiin min. Haguen ja Angelina Jolien videoidut tervehdykset ja kaikkia osanottajia pyydettiin kirjoittamaan nimensä suurelle kampanjakankaalle.

Islannissa tilaisuus onnistui erinomaisesti, sillä paikalle tuli 5 hallituksen jäsentä pääministeri Sigmundur Davið Gunnlaugssonin johdolla. Siellä olivat myös maan ent. presidentti Vigdís Finnbogadóttir, useita kansanedustajia, Islannin UNWomenin ja naisjärjestöjen, PR:n ja SOSin edustajia diplomaattikunnan lisäksi.

Itse huippukokouksessa Suomea edustaa kehitysministeri Pekka Haavisto ja Suomessa tätä aloitetta käsitellään yhtenä osana YK:n päätöslauselmaan 1325 'Naiset, rauha ja turvallisuus', joka on ihmisoikeuspolitiikkamme kulmakiviä.

Huippukokouksen motto:

#TimeToAct

Katso lisää:

www.gov.uk/endsexualviolenceinconflict2014

Kesäterveisin,

Irma Ertman /ZC Helsinki II ja Reykjavik Embla

11.6.2014 UN Womenin pääjohtaja Suomessa: Hyvät aikomukset eivät riitä naisille

 

Tiedote 139/2014
11.6.2014

Iso-Britannia järjestää kaikkien aikojen suurimman konflikteihin liittyvän väkivallan lopettamiseen tähtäävän huippukokouksen Lontoossa 10.–13. kesäkuuta. Suomea Ending Sexual Violence in Conflict -kokouksessa edustaa kehitysministeri Pekka Haavisto. Kokouksen kutsujina ovat Britannian ulkoministeri William Hague ja YK:n pakolaisjärjestön lähettiläs Angelina Jolie.

Huippukokouksen tavoitteena on saada valtioilta käytännön sitoumuksia konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan poistamiseksi. Taustalla on syksyllä 2013 YK:n yleiskokouksen ministeriviikon aikana annettu julistus, joka tavoitteli vahvaa poliittista tukea raiskausten ja seksuaalisen väkivallan lopettamiseksi sodan välineinä. Suomi liittyi Britannian johdolla valmistellun julistuksen tukijoihin yhdessä noin 140 muun maan kanssa.

Ministeri Haavisto nostaa Somaliaa ja uskonnollisten johtajien roolia koskevissa puheenvuoroissaan esille muun muassa naisten voimaannuttamisen, seksuaalista väkivaltaa koskeviin kansainvälisiin rikoksiin liittyvän rankaisemattomuuden poistamisen ja uhrien tukemisen sekä rauhanvälityksen. Kokouksen lisäksi ministeri Haavistolla on kahdenvälisiä tapaamisia kokoukseen osallistuvien maiden ministereiden ja YK-järjestöjen edustajien kanssa.

Suomi tukee tavoitteen toimeenpanoa myös käytännössä. Suomi tukee kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n uhrirahastoa vuosina 2012–2015 yhteensä 800 000 eurolla ja Justice Rapid Response -mekanismin toimintaa vuosina 2011–2014 yhteensä 190 000 eurolla. Lisäksi Suomi valmistelee tukea ”Stop Rape Now” -hankkeelle, jota johtaa YK:n seksuaalisen väkivallan torjunnan erityisedustajaZainab Bangura. Tämän tukena toimii 12:n eri YK-toimijan verkosto konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Hanketta on tuettu aiemmin vuosina 2009–2011.

 

Uutiset, 11.6.2014 | Ulkoministeriön kehitysviestintä UN Womenin pääjohtaja: Naisille valta joka heille kuuluu


27.5.2014 Governor Elect Salla Tuominen vieraili Haminassa. Tulevan toimintakauden piirikokous järjetetään 4.-5.10.2014 Haminassa.
 Oma Kapua Ruanda- ryhmän naiset Vantaa piirikokouksessa 5.-6.4.2014
www.kapua.fi/oma/ruanda/  seuraa tästä miten keräys edistyy!

Oma Kapua Ruanda- ryhmän naiset ovat aktiivisia zonta-kerhojen jäseniä ja heidän ystäviään. Heidän sydäntään lähellä ovat erityisesti naiset ja tytöt, joiden elämän lähtökohdat ovat heikot.

Ryhmä sitoutuu keräämään vuoden 2014 aikana vähintään 12 000 € eli 1000 €/jäsen. Oma Kapua Ruanda-ryhmä lahjoittaa keräämänsä varat Zonta Piiri 20:n Helvi Sipilä-rahaston kautta Ruandaan Matyazon terveysasemalle. Yhteistyössä Unicefin ja maan hallituksen kanssa pyritään eliminoimaan HIV-tartunnat äidiltä lapselle vuoteen 2015 mennessä niin, että todellinen määrä olisi 2 %. Ruandan hallitus on sitoutunut ohjelman läpiviemiseen.

OmaKapua -ryhmä matkustaa omalla kustannuksellaan Ruandaan tammikuussa 2015 kahden viikon matkalle. Matkaan sisältyy tutustuminen Matyazon terveysasemaan ja  muihin avustuskohteisiin sekä vaeltaminen alueen luonnossa.

Oma Kapua Ruanda ryhmän organisoinnista vastaa Iisalmen Zonta kerho yhdessä KAPUA idean äidin Suvi Aarnion kanssa. Tutustu KAPUAAN ja ryhmän jäseniin  www.kapua.fi/oma, jossa voit tehdä henkilökohtaisen lahjoituksen.

Oma Kapua Ruanda ryhmästä KAPUA-hankkeisiin ovat aiemmin osallistuneet Kaarina Kursukangas ja Pirkko Pihlaja Iisalmesta sekä Sirkka Sainio Noormarkusta. Ensikertalaisia kapuajia ovat Minna Aronen, Kristiina Kukkonen, Sirpa Kärkkäinen, Jaana Nykänen, Pirjo Sokka-Sarvela ja Anne Vola Iisalmesta, Taina Taskinen Kiuruvedeltä sekä sisarukset Pauliina Aukee Jyväskylästä ja Marja Kenola Oulusta.

 Iisalmen kerhon Minna Canthin päivän tapahtuman 19.3. samoin kuin Vantaan piirikokouksen myyntipöydän tuotot menevät Oma KAPUA Ruandan kautta Helvi Sipilä rahastoon.