Zonta District 20
EestiEestiEnglish
Jäsenille Zonta International   Yhteystiedot   Medialle

 

Zonta International Piiri 20 lahjoitti 150 000 euroa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen


Sisarta ei jätetä ohjausryhmän puheenjohtaja Marja Manninen-Ollberg, VTKL toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Piirin 20 Governor Marja Koivula sekä kampanjapäällikkö Anja Hurme.


Vanhustyön Keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen.

Pirkko Karjalainen kiitospuhe

Zonta International Piiri 20 lahjoittaa 150 000 euroa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen

Zonta International Piiri 20 on kerännyt Sisarta ei jätetä –kampanjalla jo 150 000 euroa ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen. Kampanjan tuotto suunnataan Vanhustyön keskusliitto ry:n Ystäväpiiri-ryhmien omatoimisille jatkotapaamisille.  Avustussumma 150 000 euroa lahjoitetaan Vanhustyön keskusliitolle järjestön piirikokouksessa Rovaniemellä 13. huhtikuuta 2013.

Zonta International on kansainvälinen naisjärjestö, joka tukee erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa maailmanlaajuisesti. Zonta International Piiri 20:n 61 kerhoa Suomessa käynnistivät vuoden 2012 keväällä yhteistyön Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan kanssa. Ystäväpiiri-toiminta on keskittynyt yksinäisten vanhusten tilanteen parantamiseen ryhmätapaamisilla ja luomalla mahdollisuuksia saada uusia ystäviä.

Ystäväpiiri-toiminnassa on ollut mukana vuodesta 2006 lähtien yli 5 000 yksinäisyyttä kokenutta ikäihmistä. Ystäväpiiri-ryhmässä on korkeintaan kahdeksan henkilöä ja ohjaajina toimii kaksi koulutettua ohjaajaa. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 12 kertaa. Toiminta suunnitellaan ryhmäläisten toiveiden mukaisesti. Ohjelmassa on yleensä taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja ennen kaikkea keskusteluja. Ystäväpiiri-mallin mukaista toimintaa on noin 60 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Zonta-järjestön Sisarta ei jätetä –kampanjan varoilla tuetaan Ystäväpiireihin osallistuneiden  mahdollisuuksia  ylläpitää ryhmissä luotuja ystävyyssuhteita ja jatkaa tapaamisia omatoimisesti. Varojen puutteesta johtuen se on ollut aiemmin haasteellista. Zontien lahjoituksella voidaan korvata esimerkiksi matka- tai tilakustannuksia.

”Sisarta ei jätetä –kampanjan tuotolla voimme nyt tukea ikäihmisten Ystäväpiiri-ryhmistä alkaneita ystävyyssuhteita ja näin jatkaa yksinäisyyden lieventymistä”, sanoo Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnasta vastaava suunnittelija Tarja Ylimaa.

Ystävät tuovat iloa myös ikäihmisen elämään

Tutkimusten mukaan runsas kolmannes 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista kärsii yksinäisyydestä ainakin toisinaan. Kun suomalaisten yksinäisyyttä, sen yleisyyttä ja syitä on tutkittu, on todettu, että yksinäisyyden kokemusta voidaan lieventää ryhmätoiminnan avulla. Psykososiaalinen ryhmätoiminta parantaa yksinäisyyttä kokevien hyvinvointia ja vähentää terveyspalveluiden käyttöä.

”Me Suomen zontat haluamme olla mukana rakentamassa arvokasta ja henkisesti rikasta vanhuutta mahdollisimman monelle. Yksinäiset vanhukset ovat syrjäytymisvaarassa ja tarvitsevat yhteyksiä muihin. Ikätoverien seuraa kaivataan”, sanoo Zonta International Piiri 20:n governor Marja Koivula.

Sisarta ei jätetä –kampanjan tuotto kerätään myymällä neljän tunnetun taiteilijan töistä luotuja kirjeensulkijamerkkejä, ”Ystävyyssinettejä”.  Taiteilijat ovat Riitta Nelimarkka, Heljä Liukko-Sundström, Marja Suna ja Anja Karkku-Hohti.  Ystävyyssinetti-arkissa on 20 merkkiä ja se maksaa kymmenen euroa.

Lisätietoja: 
Anja Hurme, kampanjapäällikkö, sisartaeijateta@zonta20.org
Tarja Ylimaa, suunnittelija, Ystäväpiiri-toiminta, puh 050-402 2528 , tarja.ylimaa@vtkl.fi
www.ystavapiiri.fi, www.vtkl.fi
 

_______________________________________________________________________________


Ystävät ovat aina arvossaan, mutta iän myötä jää usein yksin. Aina voi kuitenkin saada uusia ystäviä, jotka tuovat iloa ja virkistystä sekä uutta sisältöä elämään.

Me Suomen zontat haluamme olla mukana rakentamassa arvokasta ja henkisesti rikasta vanhuutta mahdollisimman monelle. Sisarta ei jätetä-kampanjan tuotolla tuemme Vanhustyön
keskusliiton vuonna 2006 käynnistyneen Ystäväpiiri-toiminnan jatkoa.

Vuosien 2012-2013 aikana Sinä voit ostaa tunnettujen suomalaisten taiteilijoiden Sisarta ei jätetä -kampanjan tarramerkkejä. Näillä Ystävyyssineteillä tuotat kaksin verroin iloa! Omat ystäväsi ilahtuvat tervehdyksestäsi olipa sitten joulu tai pääsiäinen, merkkipäivä tai ystävänpäivä. Tämän lisäksi Sinulle tuntemattomalla yksinäisellä on mahdollisuus saada uusia ystäviä ja lujittaa jo syntyneitä ystävyyksiä!

Lämmin kiitos tuestasi!

  Sisarta ei jätetä kampanjalla on myös oma facebook sivu, tule ja tykkää!
www.facebook.com/sisartaeijateta 

_______________________________________________________________________________

AJANKOHTAISTA

SISARTA EI JÄTETÄ –SEMINAARI KUOPIOSSA 23.3.2013

 

 

 

 

 

 

 

Kuva Pirkko Ohvo

Kuopion zontat olivat järjestäneet hienot puitteet kampanjan seminaarille. Kuopion Muotoiluakatemian
tiloissa kokoontui osallistujia 8 kerhosta eri puolilta Itä-Suomea ja kaikkiaan meitä oli 29 perehtymässä
tarkemmin Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toimintaan ja siihen miten kerhot voivat olla mukana
tässä toiminnassa. Toiminnasta olivat kertomassa VTKL:ssä Ystäväpiireistä vastaava Tarja Ylimaa,
Itä-Suomen Ystäväpiiri-toiminnasta vastaava Minna Partanen ja Ystäväpiiri-ohjaaja Susanna Ålander-Lenroth.

Kerhoilla oli tilaisuus perehtyä paitsi Ystäväpiirien toimintaan myös luoda kontaktit henkilöihin,
joiden kanssa kerho voi käynnistää aktiivisempaa käytännön tukea paikallisille Ystäväpiireille ja saada
yksityiskohtaista tietoa eri paikkakuntien tilanteesta.

Lisäksi meillä oli kaksi erittäin mielenkiintoista asiantuntijapuheenvuoroa. Marja Manninen-Ollberg,
geriatrian erikoislääkäri ja kampanjan ohjausryhmän puheenjohtaja ja professori Sirpa Hartikainen
Itä-Suomen yliopistosta korostivat erityisesti fyysisen ja henkisen aktiivisuuden säilyttämisen keskeistä
merkitystä elämänlaadun säilyttämisessä. Liikuntakyky liittyy läheisesti myös sosiaaliseen toimintakykyyn,
sillä ellei pääse liikkumaan koko toimintaympäristö kaventuu ja henkiset ja sosiaaliset virikkeet vähenevät.

"Sänky on vaarallisin paikka vanhenevalle ihmiselle" totesi Sirpa Hartikainen.
Lihasvoimaa on erityisesti naisten tärkeää ylläpitää ja kehittää sillä lihasten heikkeneminen kiihtyy 65
ikävuoden jälkeen.


Ystävänpäivänä 14.2. myytiin merkkejä eri puolilla maata kauppojen auloissa ja eri tilaisuuksisa. Helsingissä olimme ydinkeskustassa ja Vantaalla Myyrmäessä.


    Anja Karkku-Hohti          Maria Suna     Heljä Liukko-Sundström         Riitta Nelimarkka

Anja Karkku-Hohti on Satakunnassa vaikuttava kuvataiteilija, joka on  vuodesta 1958 työskennellyt taiteen parissa sekä tekijänä että taideopettajana.  Hänen maalauksiaan on nähty yhteis- ja yksityisnäyttelyissä niin kotimaassa  kuin ulkomaillakin. Kirkkaan puhtaat väripinnat ovat Karkku-Hohdin taiteelle tyypillisiä. Hänen töittensä juuret ulottuvat vahvasti 1900-luvun eurooppalaiseen modernismiin.<

Ystävyyssinetti: Keltainen ruusu<

Marja Suna on pitkän taideteollisuuden parissa tehdyn uransa aikana suunnitellut muoti-, käyttö- ja design-esineitä monipuolisesti eri materiaaleja hyödyntäen. Hänet tunnetaan mm. Marimekon vaatteiden ja Kalevala Korun näyttävien korusarjojen suunnittelijana. Sunalle myönnettiin vuonna 1979 Valtion taideteollisuuspalkinto ja vuoden 2010 Kaj Franck -palkinto. Vuoden muotitaiteilijaksi hänet nimitettiin vuonna 1998.

Ystävyyssinetti: Lumikukka

Professori Heljä Liukko-Sundström tunnetaan erityisesti keramiikka- ja kuvataiteilijana. Hän aloitti työskentelynsä Arabialla vuonna 1962. Suurelle  yleisölle ovat tutuimpia suositut keramiikkalaatat sekä lukuisat kirjat. Pro Finlandia -mitalilla palkitun taiteilijan uniikkiteoksia on esitelty laajasti eri puolilla maailmaa. Liukko-Sundströmille myönnettiin professorin arvonimi vuonna 1994.

Ystävyyssinetti: Yhteispelillä

Professori Riitta Nelimarkka on monipuolinen taiteilija, jonka tuotanto sisältää grafiikan ja maalausten lisäksi animaatiota, taidetekstiilejä, taide- ja runokirjoja sekä laajoja näyttelykokonaisuuksia. Nelimarkka on suorittanut  taiteen tohtorin tutkinnon ja opiskellut öljymaalausta, valokuvausta, taidekasvatusta sekä elokuvaa. Hänen palkittuja töitään on esitelty kansainvälisissä  biennaaleissa ja festivaaleilla.

Ystävyyssinetti: Naisen aivot

       Kirjeensulkijamerkkiarkki sisältää 20 merkkiä / arkki.